dodangeh

آخرین اخبار در مورد حوزه هنری کشور

هنر؛ نقش اساسی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه دارد

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: هنر؛ نقش اساسی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه دارد و هنرمندان می‌توانند با یک کار هنری فاخر نگاه ها را تغییر دهند. به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، محمد کرمی در نشست با محمد مهدی دادمان رییس حوزه هنری کشور اظهار داشت: شهیدان در دوران انقلاب تحت شدیدترین شکنجه ها با امید ایستادند و مقاومت کردند که این مقاومت موجب شد؛ امروز چهل و چهارمین ...